زمان های مهم

تعداد بازدید:۱۸۷۲

 

تاریخ کنفرانس:

9-12 مهرماه 1398


آخرین مهلت برای ارسال چکیده و مقاله:

10 شهریور ماه 1398

***تا 25 شهریور 1398 تمدید شد***

 

 اعلان پذیرش:

حداکثر 10 روز پس از ارسال چکیده و مقاله

 

 آخرین مهلت پرداخت هزینه های کنفرانس:

24 شهریور ماه 1398

***تا 30 شهریور 1398 تمدید شد***

 

 آخرین مهلت ارسال مقاله کامل:

27 شهریور ماه 1398

***تا 2 مهر 1398 تمدید شد***

 

آخرین ویرایش۱۱ شهریور ۱۳۹۸