اطلاعیه ها - آرشیو

قالب چکیده و مقالات

قالب مقالات ارسالی به کنفرانس

از تمامی شرکت کنندگان عزیز در کنفرانس بین‌المللی جبر جابجایی و کاربرد آن در هندسه جبری خواهشمند است مقالات و چکیده‌های خود را در این قالب ارسال فرمایند. با تشکر کمیته اجرایی

ادامه مطلب